Triggerpoint massage, Neuromassage, Aurareadings
  • Aura reading

Aura reading

05/05/2020

Wat is een aurareading?

Met behulp van speciale technieken is het mogelijk de aura (het gekleurde energieveld rondom de mens) van mensen te lezen, zoals helderzienden dat doen.
De reader (lezer) kijkt naar het energieveld dat zich om u heen bevindt en naar de zeven chakra's (energie-hoofdstations) die zich op het lichaam bevinden.
Voor meer informatie over aura's zijn er veel boeken in de bibliotheek beschikbaar.
Ook op internet is er veel over te vinden.
Door contact te leggen met de aura en de chakra's krijgt de reader informatie over u.
Deze ziet dan bv. hoe u in het leven staat, waar u op dat ogenblik mee bezig bent, wat uw gevoelens zijn, uw communicatievermogen, uw kijk op de omgeving en alle belangrijke zaken die op dat moment voor u gelden.
Er kan ook gekeken worden naar problemen waar u mee geconfronteerd wordt.

 

Doel van de aurareading

Het doel van de aurareading is een heldere kijk van dat moment te geven op datgene waar u mee bezig bent.
U krijgt daardoor informatie om zaken op het gebied van werk, relaties, kinderen enz. op te lossen of er anders mee om te gaan. Ook zijn er verstoringen te zien in de aura die op fysiek gebied doorwerken, zodat er later lichamelijke klachten optreden.

Praktische informatie

De opleiding die hiervoor nodig is, heb ik gevolgd bij Caroline Bont's Centrum voor Effectieve Intuïtie, waar ik tijdens de jarenlange beroepsopleiding geleerd heb aura's te lezen. centrum@carolinabont.com

Een aura reading duurt ruim een  uur en kost € 65,-  incl. BTW. Er kan niet gepind worden. Er is alleen contante betaling mogelijk.
U kunt het zelf ook opnemen via een MP3 speler of mobieltje.

Write a review

Note: HTML is not translated!
    Bad           Good
Captcha