Op het gebruik van deze website (www.basic-healing.nl) zijn onderstaande gebruiksvoorwaarden van toepassing. Door gebruik te maken van deze website, wordt u geacht kennis te hebben genomen van de gebruiksvoorwaarden en deze te hebben aanvaard.

Gebruik van informatie

Basic Healing streeft ernaar op deze website altijd juiste en actuele informatie aan te bieden. Hoewel deze informatie met de grootst mogelijke zorgvuldigheid is samengesteld, staat Basic Healing niet in voor de volledigheid, juistheid of actualiteit van de informatie. De juridische informatie op de website is van algemene aard en kan niet worden beschouwd als een vervanging van juridisch advies.

Aan de informatie kunnen geen rechten worden ontleend. Basic Healing aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade die voortvloeit uit het gebruik van de informatie of de website en evenmin voor het niet goed functioneren van de website.
Op basis van het verzenden en ontvangen van informatie via de website of via e-mail kan niet zonder meer een relatie tussen Basic Healing Centrum en de gebruiker van de website ontstaan.

E-mail

Basic Healing garandeert niet dat aan haar gezonden e-mails (tijdig) worden ontvangen of verwerkt, omdat tijdige ontvangst van e-mails niet kan worden gegarandeerd. Ook de veiligheid van het e-mailverkeer kan niet volledig worden gegarandeerd door de hieraan verbonden veiligheidsrisico’s. Door zonder encryptie of wachtwoordbeveiliging per e-mail met Basic Healing te corresponderen, accepteert u dit risico.

Hyperlinks

Deze website kan hyperlinks bevatten naar websites van derden. Basic Healing heeft geen invloed op websites van derden en is niet verantwoordelijk voor de beschikbaarheid of inhoud daarvan. Basic Healing aanvaardt dan ook geen aansprakelijkheid voor schade die voortvloeit uit het gebruik van websites van derden.

Intellectuele eigendomsrechten

Alle publicaties en uitingen van Basic Healing zijn beschermd door auteursrecht en andere intellectuele eigendomsrechten. Behalve voor persoonlijk en niet commercieel gebruik, mag niets uit deze publicaties en uitingen op welke manier dan ook verveelvoudigd, gekopieerd of op een andere manier openbaar worden gemaakt, zonder dat Basic Healing daar vooraf schriftelijke toestemming voor heeft gegeven.

 

Welke rechten heeft u over uw gegevens

Als u een account op deze site heeft, of opmerkingen heeft achtergelaten, kunt u verzoeken om een ​​exportbestand van de persoonlijke gegevens die wij over u hebben, inclusief alle gegevens die u ons heeft verstrekt. U kunt ook verzoeken dat we alle persoonlijke gegevens die we over u hebben, wissen. Dit omvat geen gegevens die we verplicht moeten bewaren voor administratieve, wettelijke of beveiligingsdoeleinden.

 

Waar uw data gebruikt wordt

Reacties van bezoekers kunnen worden gecontroleerd via een geautomatiseerde spamdetectieservice.